Van Lierop Adviesgroep Academy


Lean denken en handelen - 2016

 

Lean is een begrip geworden bij bedrijven, non-profitorganisaties en bij de overheid. Bij vele duizenden organisaties wordt Lean actief toegepast en andere overwegen ermee aan de slag te gaan. De motieven om Lean te kiezen als managementstrategie voor het inrichten van de organisatie zijn heel verschillend. Ze variëren van het streven om beter aan de wensen en eisen van de klant te voldoen tot noodzaak tot bezuinigingen, van de wens op nieuwe markten concurrerend te kunnen opereren tot het verkleinen van de wachtlijsten.

Als rode draad lopen vier accenten:
1 Strategie
2 Klant
3 Management
4 Medewerker

Strategie staat voor de organisatie en de omgeving waarin ze opereert. Het gaat daarbij juist niet om de uitvoering van de technieken, maar om de vraag of de doelen van de organisatie worden gehaald? Weten en begrijpen alle betrokkenen wat hun bijdrage is aan de realisatie van de doelen?

De klant staat in Lean op een radicale manier centraal. Er zullen geen bedrijven zijn die claimen dat de klant hen niet interesseert. Maar in de praktijk redeneert men meestal toch vanuit zichzelf in plaats vanuit de beleving van de klant. De opdracht aan het bedrijf is de klant te leveren wat hij wil, wanneer hij het wil, waar hij het wil, hoe hij het wil. Iedere handeling in het bedrijf moet vanuit dat perspectief worden bekeken. De blik moet daarbij breder zijn dan de klant alleen beschouwen in de enge zin van het woord: als de directe gebruiker van een product of dienst. Ook het maatschappelijk belang, de inbedding in de gemeenschap speelt in de Lean-strategie een belangrijke rol.

Het management speelt een belangrijke rol in het stellen van de doelen en de vertaling daarvan naar de uitvoering. De mate waarin het management daarbij actief op de werkvloer aanwezig of afwezig is, bepaalt voor een belangrijk deel het succes. Op cruciale momenten moet het management bepaalde zaken durven los te laten en over te geven aan de medewerkers. Op andere momenten is een actieve, stellende en sturende rol juist gevraagd.

De medewerker is in Lean de belangrijkste kracht van de organisatie. Als de medewerkers de veranderingen niet adopteren, mislukken ze. De medewerkers hebben dus een belangrijke sleutel voor het succes in handen. Ze krijgen meer verantwoordelijkheid en worden naast vakman ook procesverbeteraar. Als er geen vertrouwen is, mislukt ieder initiatief. Vertrouwen moet van twee kanten komen: van het management en van de medewerkers. De relatie en het onderscheid tussen management en medewerkers moet daarbij worden herzien. Het is aan het management om de continue behoefte om te veranderen bij de medewerker aan te wakkeren.

Voor 2016 is bij de Academy daarom ons thema: ‘lean denken en handelen’. In een aantal sessies brengen wij de complexe wereld in beeld.

 

Programma
 

Bij het thema "Lean denken en handelen", passen de volgende onderwerpen voor de workshops:

Dinsdag 12 april: Lean: focus op klanten en medewerkers
Donderdag 03 november: Principes van Lean


De Van Lierop Adviesgroep Academy in het kort

  • aan deelname zijn geen kosten verbonden
  • pakkende en effectieve bijeenkomsten op basis van een jaarthema
  • deskundige inleiders en veel interactie
  • tijdstip: van 19.00 – 22.00 uur, locatie PleinVijf
  • inclusief kleine snack
  • wisselende avonden: maandag-, dinsdag- of donderdagavond
  • april en november
  • maximale groepsgrootte 16 deelnemers

Workshops


Momenteel zijn er geen workshops gepland.Nieuwe workshops vindt u zo snel mogelijk op deze website.
Wilt u meer weten over de workshops die zijn gehouden, lees dan HIER de verslagen.